Idræts- & FritidsSekretatariatet og FrivilligCenter Greve

Indlæser

Yoga og mindfulness - tilbud 1 fra Greve Gymnastik og Trampolin for 7. klassetrin (23 - 30 januar - 06 - 13 februar 2019)


Dato og tid

Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 11:00 til onsdag d. 13. februar 2019 kl. 13:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 30. august 2018 kl. 23:55

Sted

Det kan foregå ude på skolen eller hos foreningen på adressen: Lillevangsvej 88 ved Greve Idrætscenter
-
- -
Denmark

Arrangør

Idræts- & FritidsSekretatariatet og FrivilligCenter Greve
+45 Morten: 40230460 eller Peter: 40100518
morten@ifs-greve.dk

Beskrivelse af aktivitetstilbud for 7. klassetrin 

Forening som tilbyder aktiviteten er: Greve Gymnastik og Trampolin

Erfaringen viser, at børn, der har Yoga og Mindfulness på skemaet, er bedre til at koncentrere sig, bedre til at holde uro ude, bedre til at berolige sig selv - og klasserummet har et lavere støjniveau og en venligere stemning. Yoga og mindfulness vil være med til at øge børnenes fokusering og indlæringsevne. 

Formålet med forløbet er at forbedre klassens trivsel, opleve en mere rolig og afbalanceret klasse Der vil blive undervist i blide yoga bevægelser, blide samarbejdsøvelser i bevægelser og serier, åndedrætsøvelser, meditationer, lytte øvelser, smage øvelser, mindful opmærksomhed og samarbejde. Det er vigtigt for disse hold at være i passende omgivelser så der er plads til udfoldelse af samarbejdsøvelserne. Alle øvelser tilpasses det klassetrin som der er tale om og det er muligt at lave disse hold både i indskoling, mellem trin og i udskolingen.

Aktivitetstilbuddet foregår som 4x2 timer fordelt på følgende dage og tidspunkter:

  • Onsdag den 23 januar kl. 11.00 - 13.00
  • Onsdag den 30 januar kl. 11.00 - 13.00
  • Onsdag den 06. februar kl. 11.00 - 13.00
  • Onsdag den 13. februar kl. 11.00 - 13.00

Hvor skal aktiviteten foregå:
Greve Gymnastik og Trampolin kan eventuelt lægge lokaler til rådighed, hvis dette har interesse fra skolens side. Passer det skolen bedre kommer instruktøren til skolen og underviser.

Bemærk: Det er skolen/læreren som er ansvarlig for at tage kontakt til foreningen senest 2 uger før aktivitetsstart for at aftale de praktiske aspekter. Det er en forudsætning at læreren deltager aktivt i aktiviteten med klassen.

Kontaktoplysninger:

Navn på den ansvarlige instruktør: Dorthe Højer Paaske

Mailadresse på den ansvarlige instruktør: dorthe@mediter.nu

Telefon nr på den ansvarlige instruktør: 26189025

Navn på kontaktperson i foreningen: Sussie Busk Hansen

Mailadresse på kontaktperson i foreningen: Formand@grevegymnastik.dk

Telefon nr på kontaktperson i foreningen: 40412627

Kontaktinformationer til arrangør

Idræts- & FritidsSekretatariatet og FrivilligCenter Greve
+45 Morten: 40230460 eller Peter: 40100518
morten@ifs-greve.dk